Zarządzanie inwestycjami

Każdy kto zajmuje się zarządzaniem inwestycjami z pewnością wie, co to są podatki. Podręcznikowe określenie brzmi, że są to świadczenia na rzecz budżetu państwa, które mają trzy podstawowe cechy: są powszechne, przymusowe i bezzwrotne.

Całokształt tych aspektów posiada swoje specyficzne warunki. Powszechność i przymus wcale nie oznacza możliwości zwolnienia z podatku niektórych wyselekcjonowanych grup podatników. Bez zwrotność nie zaprzecza opcji stwierdzenia nadpłaty w podatku. Uniwersalnie podatki dzielą się na dwie główne grupy bezpośrednie jak np. podatek dochodowy otwarcie liczony od naszych dochodów i pośrednie jak podatek VAT czy akcyza, które zazwyczaj schowane są w cenie, jaką płacimy praktycznie za wszystkie
nasze wydatki. Rzeczywiste zobowiązanie uiszczenia tego podatku ciąży na sprzedawcy. Często podatkom pośrednim przypisuje się cechy korupcyjności i nierzadko zdarzają się przypadki dawania łapówek przez przedsiębiorców państwowym urzędnikom. Mając na uwadze powyższe, nie należy zapomnieć o bardzo ważnym wariancie płacenia podatków dla obcych podmiotów. Na pierwszym miejscu zawiera się w nim przymiot monopolu.

Dokonując płatności za pewne usługi czy towary płacimy znacznie więcej powyżej poziomu ceny rynkowej, ponieważ sprzedawcami  ich są firmy monopolowe, w rewelacyjny sposób ochraniane przez nasze ustawodawstwo. Specyficzną formą monopolu jest wytwarzanie pieniędzy bez banki za pomocą nowych produktów bankowych jak np. kredyty, których zaciąganie bezsprzecznie związane jest zapłatą odsetek. Zgodna rzeczywistość o podatkach jest po prostu bezlitosna konsumują one kategorycznie przeważającą część naszych dochodów. Więcej o podatkach i sposobach ich minimalizowania dowiesz się na stronie www.vibank.pl. Znajdziesz tam także ciekawe materiały jeśli interesuje Cię zarządzanie inwestycjami przez najlepszych doradców (Vibank.pl).