Kredyt na samochód – raty równe czy malejące?

Jedną z wielu kwestii, które musi rozstrzygnąć osoba zainteresowana zaciągnięciem kredytu samochodowego jest to, w jakich ratach będzie go spłacać – równych czy malejących. Raty równe – co sugeruje już sama nazwa – oznaczają jednakową kwotę oddawaną co miesiąc do banku.

Jest to rozwiązanie dobre dla tych osób, którym zależy na zaoszczędzeniu paru przysłowiowych groszy w skali miesiąca. Dzięki ratom równym o wiele łatwiej jest zarządzać domowym budżetem. Okres spłaty jest wydłużony. Negatywnym aspektem tego rozwiązania są wyższe koszty kredytu – trzeba płacić większe odsetki. Raty malejące polegają natomiast na tym, że w kolejnych etapach okresu kredytowania sumy płacone miesięcznie bankowi są coraz niższe. Udział w nich kapitału jest większy niż odsetek, w związku z czym na dłuższą metę kredyt na samochód z ratami malejącymi (http://kredyty-samochodowe.pro/) spłacany w tej formie jest tańszy. Nie każdy jednak może sobie na niego pozwolić – z tego względu, że pierwsze raty są bardzo wysokie i niejednokrotnie przekraczają finansowe możliwości wielu kredytobiorców. Od osób, które chcą spłacać dług w tej właśnie formie banki wymagają znacznie wyższej zdolności kredytowej niż w przypadku rat równych. Bardzo często na raty malejące decydują się ci, którzy mają zamiar uregulować zobowiązanie w terminie wcześniejszym aniżeli ten przewidziany w umowie.

Rozważając opisywany powyżej aspekt kredytu samochodowego, trzeba uwzględniać przede wszystkim swoją sytuację materialną. W przeciwnym wypadku kredyt okaże się stanowczo za dużym wyzwaniem i wpędzi dłużnika w poważne kłopoty.