Jakie dokumenty są potrzebne przy autokredycie?

Ubiegając się w banku o jakikolwiek kredyt, musimy liczyć się między innymi z tym, że bank zażąda dołączenia do wniosku rozmaitych dokumentów – w zależności od specyfiki zobowiązania będzie ich mniej lub więcej. Nie inaczej zatem sprawa przedstawia się w przypadku kredytów samochodowych. Jak sama ich nazwa wskazuje, są one produktami o charakterze celowym – co oznacza, że pieniądze możemy przeznaczyć tylko i wyłącznie na to, na co zadeklarujemy we wniosku.

W tym akurat przypadku jest to auto na kredyt samochodowy pod zastaw rejestrowy (Kredytyl.pl). W związku z tym bank będzie wymagał stosownych dokumentów – umowy kupna-sprzedaży, kserokopii dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu (ta ostatnia musi być dostarczona do banku tylko wówczas, kiedy jednym z zabezpieczeń kredytu jest depozyt karty pojazdu). W niektórych przypadkach bank życzy sobie również i fotografii – to jednak ma najczęściej miejsce wówczas, kiedy w rachubę wchodzi skredytowanie pojazdu innego niż samochód osobowy, na przykład rolnicza naczepa. Dokumenty dotyczące przedmiotu umowy kredytowej nie są oczywiście jedynymi, które należy mieć przygotowane.

Każdy wnioskodawca ma obowiązek wykazać się odpowiednią zdolnością kredytową. To zaś oznacza obowiązek przedłożenia zaświadczenia o wysokości i źródle zarobków. W przypadku uproszczonych procedur kredytowych wystarczy jedynie wypełnienie specjalnego oświadczenia w tej sprawie. Oczywiście, niezbędne są także dwa dokumenty potwierdzające tożsamość kredytobiorcy (w tym dowód osobisty). O to, co jest wymagane trzeba się dowiadywać zawsze z wyprzedzeniem.